Arkan Dwudziesty Drugi Than ת‬

Arkan Dwudziesty Drugi Than ת‬

Znak arkanu ת‬ = 400 (Than – Tav).  Hieroglif jego – pierś w znaczeniu bliskiem do terminu  Łono i coś syntetyczne, wszystko  w sobie zawierające; konieczne streszczenie poprzednich arkanów.  Astrologiczny odpowiednik arkanu – Słońce, to Centrum i  Synteza astralnych przejawów naszego Systemu.

Jak widzimy, wszystko tutaj wskazuje na konieczność zbioru w jedną całość, na konieczność sklejenia, cementowania już  zdobytych wiadomości i umiejętności.  Zaczniemy od analizy karty arkanu noszącej nazwę Corona Magica, w  naukowym języku Mundus (cały  świat w pospolitym).

W centrum karty trymfująco półnaga. kobieta, lekko dotykająca się ziemi jedną nogą. To w metafizyce Synteza –  Absolutnych Prawd, nie potrzebujących już opieki, któremi nie oszukasz tego, kto się do nich dostał. To  wyższe z dostępnych naszej mentalności przejawienie Archetypu i stąd pierwszy zagłówek  tego arkanu „Absolutum„.

Powtarzam – to nie urywki absolutnie sprawiedliwych tez to nie haczyki na. ciężkiej drodze „schodzenia do  Tajemnicy Wielkiego Metafizycznego Arkanu – to sam Arkan, jako Synteza Metafizycznych Osnów Światowego Życia.

Krócej rzec  – to Górny Trójkąt Małżeństwa  יה w obrazie, przytoczonym przez nas przy nauczaniu czwartego arkanu.  Ale Synteza ta nie pozostanie martwą, choćby skończoną zdobytą w  wyższych planach: figura żeńska, lecz kobieta może nosić, może rodzić. Zdobycie to w tajemniczy sposób przeleje się jako ożywotwórczy potok w dolne podplany. Popatrzcie na figurę – w rękach ma pałki ona trzyma je równolegle jedna do drugiej; ona włada tajemnicami Binera i swobodnie operuje w astralnej sferze, którą symbolizuje Wielka Żmija, obwijająca figurę i kąsająca własny ogon.

Żmija ta,   Starożytnego Symbolizmu, zakreśla kobietę prawidłowym owalem,  ona zachowuje siłę harmonicznie, pokorna woli figury, operującej dzięki Binerom kompesacyj. Ale figura nasza, władając groźnem formującym energetycznym środowiskiem astralu, jedną nogą opiera się o fizyczny plan.

To – druga Tajemnica jej taktyki: działanie wychodzi z mentalu, jako centra, rozprzestrzenia się na cały astra!. ale bierze punkt oparcia w gotowych realizacjach fizycznego planu.

Oto obraz operacyjny figury. Dla Człowieczeństwa astralne przejawienie figury, ten sześciokąt, ו (Vau) średniej części tylko co wspomnianego Złożonego Symbolu sprowadza się do zespołu zastosowań już spełnionego Wielkiego Działania. To – umiejętność wyzyskać swoje Hermetyczne Zwycięstwo.

Stąd drugi zagłówek arkanu: Adaptatio Operis Magni.

Ale spojrzyjcie jeszcze na ramki karty: w jej czterech kątach widnieje:
Kwaterner Poświęconych Zwierząt.
Kwaterner Sfinksa, hasło znanych oser, savoir, se taire,  vouloir, tych elementów, tak przeróżnie tłumaczonych na różnych stopniach Hermetycznej Szkoły percepcji elementów  najbardziej używane i najstarsze imiona których – Powietrze, Woda, Ziemia, Ogień.

Elementy te i zestawiają w swoich przeróżnych tłumaczeniach to, co nazywamy Królestwem Przyrody. Kto nimi włada, ten działa.. mocą Praw Przyrody, jako narzędziami wypełnienia swoich  pragnień;  ten nie dozna porażek, ponieważ on nie może chcieć czegokolwiek: sprzeciwiającego się tym prawom; czego bądź wychodzącego z granic metafizycznej astralnej lub fizycznej absolutnej prawomierności. Jego jaźń rozbrzmiewa zgodnie z ewolucyjnym akordem Przyrody;  i on wszechpotężny, ponieważ on absolutnie wszystkopragnący w ewolucyjnym światowym prądzie.

Stąd trzeci zagłówek arkanu:  Omnipotentia Naturalis, jako imię. wspomnianego przez nas wschodzącego prądu.

Liczbowe znaczenie arkanu (400) w porównaniu swojem z liczbą elementów (4:) dopełnia tłumaczenie ramki karty.

Popatrzymy, co nam da przelotna arytmologiczna analiza arkanu i do czego doprowadziło dodatkowe streszczenia, któremi naturalnie zakończy cykl 22-ch faz pojmowania Wszechświata upadłe Człowieczeństwo.

22 = 1 + 21

Harmonicznie skończony Arkan (1) gospodarzem realizacji Shin (21). 22 = 21 + 1; to ten sam Aleph (1), dobrowolnie oddający się na usługi arkanu Shin (21). Jak ważne jest nie być narzędziem drugich, dobrze wiedzą wszyscy ci z nas, którzy cierpieli w życiu wskutek: własnych przesądów, nieostrożności, dobrowolnego zaślepienia itp.

Radzę wam oddać się medytacji na temat o tern, jak i w jakich warunkach jest właściwym dla okultysty obarczyć siebie tradycyjnym workiem zabobonu, nie posługiwać się berłem ostrożności i  zamykać oczy w słodkim zapomnieniu. Nie wmyślający się w tę sprawę adept Ezoteryzmu może być bardzo wysoki w rozwoju, ale nigdy nie będzie szczęśliwy na ziemi po ziemsku. Dobrze widzieć, ale często bywa lepiej nie patrzeć! Dobrze być. ostrożnym, ale jakie bywają czarujące nieostrożności!

Dobrze nauczycielowi   nie mieć ani zabobonów, ani przesądów, ani przywiązania do warunków, ale jak smutno i Pusto bywa, niekiedy bez tych miłych brzękadeł!

22 = 2 + 20

Nauka. (2) razem z jasną oceną utożsamia zasady regeneracji (20), oczywiście, tworząc Adepta, władającego Wielkim Arkanem, prawdziwego Rosenkreutzera. Ależ jak trudno zdobyć w całej pełni pierwszy element; jak chytrze dziecinnie – Czystem Sercem wierzyć w drugi i Jak bezmyślnie trudna i męcząca jest operacja umieszczenia obu składowych!

22 = 20 + 2

Odwrotny proces przejęcia naukowych danych przez  osobę w sercu której góruje wrodzona świadomość zasady regeneracji. Czyż nie trudniejsze od poprzedniego?

22 = 3 + 19 

Twórczość (8), kierująca Wielkim Działaniem (19).

22 = 19 + 3

Hermetyczne przerodzenie (19), popychające do twórczości (3).

Znacie historycznie osoby, mogące służyć za przykład tych dwóch wzorów jeśli Pythagorasa odniesiecie do pierwszego, to Orfeusza musicie włączyć w liczbowych przedstawicieli drugiego.

22 = 4 + 18

Autorytet (4) w połączeniu z Okultystycznymi Władzami (18) – to ogólny przykład formacji Białego Mag…

22 = 18 + 4

Okultystyczna siła (18), rodząca autorytet i nierozerwalnie  z nim stosowana – to wzór formacji Realizatora, Masona, Ciernistej drogi tego typu działacza nie mamy prawa lekceważyć, bistory czuje wstając twarzą w twarz z realizacjami typu kościelnych Reform Lutra i Kalwina, lub chociażby Oswobodzenia. Północno-Amerykańskich Zjednoczonych Stanów.

22 = 5 + 17

Samopoznanie w wypracowaniu kwintesencji (5) + Poświęcenie w prawa Przyrody realizuje Harmonię w stosunkach Mikrokosmu z Makrokosmem. Odwrotne rozłożenie 22 = 17 + 5 trochę pachnie Naturalizmem, ale będzie wyczerpane  w całej swojej pełni, powinno by doprowadzić do tych samych rezultatów.

22 = 6 + 16

Wiedzieć o istnieniu dwóch dróg (6) a wybór prawidłowej osnować na wiedzy praw upadku (16), jest wygodniejszą form, Adepta, aniżeli 22 = 16 + 6 – przykład wyboru prawidłewej drogi (6) opartej na doświadczenia upadków w danej i poprzedzających inkarmacjach.

22 = 7 + 15

Panowanie Ducha nad Formami w statycznej sferze (7) + znajomość dynamicznych procesów (16) przy przewadze pierwszej składowej – to droga Adepta Iluminizmu. Odwrotne rozłożenie 22 = 15 + 7 jest drogą osoby, która zaczęła karierę od technicznej znajomości z astralem (15) i być może wiele razy upadała w minutach ciężkich doświadczeń, ale drogą. samoanalizy i Górnego Protektoratu dostała się do Zwycięstwa  (7). O tym człowieku można powiedzieć, że jego Czarna Magja doprowadziła do Białej.

22=8+14

prawomierność (8) i górujące umiarkowanie (14). Fiat justitia, pereat mundus. To droga. srogiej Geburah w stosunku do siebie i innych i droga Mojżesza.

22= 14 + 8

Umiarkowanie (14) w przejawach i górująca prawomierność (8). To droga Nauczycieli, stopniowo i ostrożnie wyglądających nierówności w sobie i innych, to droga dobrych Chrześcijan – Masonów i droga Ashmole’a, droga. Willermooz’a i dobrego teurga Calude de.  St. Martin.

22 = 9 + 13

Poświęć Się (9) i przemień plan (13).

22 = 13 + 9

Przemień plan (13) i przy tem poświęć się (9) – formuły dla. wszystkich zrozumiałe. Wybór jednej z nich nie zawsze zależy od waszej woli.

22= 10 + 12

Światowy Młyn (10) wskutek swojej niepokonalnej, nielitosnej regularności popychają  nas do Idei Ofiary (12).

22 = 12 + 10

Pragnienie ofiary, w duszy, szukającej Boga Ducha Świętego, odsłania wielkodusznemu tajemnice zamkniętych systemów (10). W ostateczności wynik jeden – Kabbała li nas zaprowadzi do Ofiary lub Ofiara do Kabbały. Adepta jest zabezpieczony w obu wypadkach.

22 =  11 + 11

Sile (11) Przeciwstaw siłę (11) w sobie i innych  Łańcuchowi –  przeciwstaw Łańcuch; pewności – pewność. Rób tak zawsze i we wszystkim i niespostrzeżenie dla samego siebie  a ockniesz się w położeniu figury z dwoma pałeczkami (22).

Ale nie zapominaj o swoim tańcu i konieczności szukania choćby jedną nogą punktu oparcia na ziemi. Zobaczysz Astralną Żmiję bezpieczną dla ciebie  obwijającą ciebie prawidłowym owalem i wgłębiwszy się w autobiograficzne dane, przeanalizujesz udział Czterech Poświęconych Zwierząt w procesie twojej ewolucji.

I wtenczas nie, zlękniesz się swej nagości, być samym solo, w mowach i postępkach. Nie potrzebujesz niczego ukrywać, bo wszystko w tobie będzie doskonałe.


Ale, jeżeli profan was się zapytał, jak można w jego pojęci formułować przywileje, które przypadły w udziale szczęśliwemu władcy dwudziestu dwóch arkanów? Średniowiekowa literatura Szkoły Kabbalistów odpowiada na to pytanie Wyliczeniem dwudziestu dwóch przywilejów Maga nad prostym śmiertelnikiem. Spróbujemy się zorientować w zagadkowym stylu tych odpowiedzi.

Przywilej א (Aleph). Mag widzi Boga osobiście nie umierając i biesiaduje swobodnie z Siedmioma Planetarnymi Geniuszami.

Jak zrozumieć ten tekst? On oznacza, że w Centralnym Planie nie patrząc na pełne obznajomienie z Potokiem Jedności, Poświęcony zachowuje typ duszy jmu właściwy, dopóki to można. Rozumiem pod słowem „typ mentalny” charakter monady, który będzie albo Aleph. (dusza – poszukiwacz w metafizycznej sferze), albo Ghimel (dusza – pielęgniarka, dusza – zbieracz), albo Lamed (dusza – sługa; dusza szukająca  ofiary).

W astralnym planie ten sarn Poświęcony, widząc nad sobą Wszystko pochłaniającą Kliszę יהוה a przeprowadzając w dół mechanizm tej samej Kliszy, nie gardzi zachowaniem do właściwej pory swojej Jaźni i kierowaniem jej planetarnerni cechami.

On sam w fizycznym planie, uświadamiając sobie złudę obrazów ziemskiego bytu, nie burzy dobrowolnie ani swojego ciała, ani warunków w których to ciało działa.

Przywilej  ב (Beth). Mag stoi wyżej od wszystkich zgryzot i bojaźni. To znaczy, że on nie wzrusza się hamulcami logicznego charakteru w planie Metafizycznym: oddaleniem Duszy – Siostry i powolnością postępów uczniów swoich w astralnym planie,  nie boi się cierpień i śmierci; ani o siebie, ani o innych w fizycznym planie.

Przywilej ג (Ghimel). Mag króluje z Niebem Jemu służy Piekło.  To znaczy, że w mentalnym planie bierze udział w robocie Ewolucyjnych Potoków w charakterze Teurga; w astralnym planie on Mag w dosłownem tego słowa znaczeniu przeprowadza prądy Bafometa od Nieba ich mentalnego zarodka do    piekła astralnych zgęszczeń ich niższej sfery; w fizycznym planie on  Poświęcony Mason, grający na ludzkiej ślepocie, słabości i innych Shin’ach  kierujący ludzkiemi Dobrodziejstwami

Przywilej ד (Dalet) Mag rozpożądza swojem zdrowiem i życiem a także zdrowiem  i życiem innych. To znaczy, że on ,kieruje prądami bieżącej filozofji swojego wieku (Mentalny plan); poleruje swoje planetarne, cechy i planetarne cechy swojego łańcucha, oddziaływując na wolutywne dążenia swojej epoki i na jej Sztukę (Astralny plan); może stosować  swój zwierzęcy magnetyzm celem uzdrowienia .samego siebie i innych (fiz. plan). „

Przywilej ה (He) Adepta nie może  zaskoczyć los,  jego nie dręczy nieszczęście; jego nie pokonują wrogowie. To znaczy, że rozumie reakcje osnownych praw logiki metafizyczny los, ludzkie Paralogizmy (meta fizyczne nieszczęścia) i ludzkie Sofizmaty (meta fizyczni wrogowie). To znaczy, że on zna Karmę swojego wcielenia; zna prawa ewolucji własnego astralu i tajemnicę przeciwdziałania. Równego działaniu (reakcja – akcja). To znaczy, że i w dosłownem znaczeniu jego nie mogą trwożyć przemiany faz fizycznego bytu i on nie boi się zburzenia tego, co zawczasu uważa za złudne.

Przywilej ו (Van). Adept zna Ratio przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. To znaczy, że jego trzech planowej intuicji znany świat przyczynowości   w metafizyce, Gnostycznego Prawa w astralnej Teorji Prawdopodobieństw w fizycznym planie.

Przywilej ז (Zain) Mag zna tajemnicę wskrzeszenia umarłych i włada kluczem do nieśmiertelności.   To znaczy, że on metafizycznie może żyć życiem nieupadłego Człowieczeństwa (tajemnica wskrzeszenia) bez przeglądu teoryj, przez niego uzasadnionych (klucz do nieśmiertelności). To znaczy, że on tworzy nowe astralne formuły j klisze w elementarnym składzie starych form i strych klisz, wskrzeszają w ten sposób te ostatnie, i spaja form, astraInie zrodzone jego Łańcuchem. To znaczy, źe on opierając się o Tradycję, nieprzemyślnie wskrzesza realizowane w fizycznym planie elementy jej Symbolizmu  i stawia twarde realizacyjne punkty oparcia typu nieśmiertelnego Feniksa.


Wymienione siedem przywilejów Maga Kabbalisty nazywają „Wielkie”. Następuje dalej siedem „Średnich” przywilejów.

Przywilej ח (Heth). Adept włada Tajemnicą Filozoficznego Kamienia, t.j. podług nas dziewiętnastym arkanem w trzech sferach Teozoficznego Terner-a.

Przywilej ט (Teth) Adept włada Uniwersalną Terapeutyką. To znaczy, że on włada sztuką absolutnej krytyki w mentalu, sztuką rozinwoltowania w astralu i Zastosowania leczniczego magnetyzmu w fizycznym planie.

Przywilej י (Jod). Adept urzeczywistnia Perpetuum Mobile  i Kwadraturę Koła, t.j. podług nas, rodzi podwójne prądy i urzeczywistnia wirowanie Elementarnej Rotae.

Przywilej כ (Caph). Adept zamienia w złoto nie tylko  metale ale i wszelkie odpadki. To znaczy, że w metafizyce jego naprowadzają na absolutną Prawdę nie tylko prawdy względne, ale i cudze zabłąkania; że w astralu on nie tylko dokończa niepełne formy, ale może wykorzystać i nieprawdziwie – przełamane; że w masońskiej działalności on nie tylko wykończa dobrze rozpoczęte, ale zużytkuje i zagmatwane zapoczątkowania. Teza ta może być pojęta i w dosłownem znaczeniu zastosowanie do Alchemji.

Przywilej ל (Lamed). M’ag’ ujarzmia zwierzęta. Pomimo dosłownego znaczenia, zawiera jeszcze myśl o kierowaniu elementalami, odpędzeniu larw itp.

Przywilej מ (Mem}. Adept włada sztuką Notarikon, który odsłania wszystkie tajemnice, t. j. po prostu włada Kabbałą.

Przywilej נ (Num). Adept umie mówić naukowo i przekononywująco na wszystkie tematy bez uprzedniego do tego przygotowania; proste nasunięcie myśli na to, co Lulli nazywa Ars Magna (patrz X arkan – „Pomnożenie arkanów” itp.)


Ostatnie siedem przywilejów Maga nazywają się „Male

Oto one:

ס (Samech) Mag sądzi o człowieku po pierwszem  wejrzeniu (intuicja, diwinacja).

ע (Ain) Mag włada arkanem przymusu Przyrody (Ceremonialna Magja i Nauki Naturalne).

פ (Phe). Mag przewiduje Wypadki zależące od Ftalizmu.

צ (Tzade). Mag może pocieszyć wszystkich we wszystkim i udzielać rad we wszystkich wypadkach życia.

ק (Coph). Mag podoła wszystkim przeszkodom.

ר (Resh). Mag może ujarzmiać w sobie miłość i gnie.

ש (Shin) Mag  zna tajemnicę bogactwa, umie być jego gospodarzem, nigdy nie jest jego niewolnikiem; on umie się rozkoszować nawet biedą, nie wpadając w nicość.


Z zewnętrznej strony starają się streszczać wszystkie wyliczone przywileje Adepta, dodając dwudziesty drugi przywilej ת (Than). Mag zadziwia wszystkich profanów tem, że kieruje elementami, leczy chorych, wskrzesza umarłych itp.


Nasz encyklopedyczny kurs kończy się na tym rozdziale. Dla jednych z was on mógł być jako proste obznajomienie się z treścią i metodologią szeregu tradycyjnych nauk, fiksowawszych przez długi okres czasu uwagę Człowieczeństwa; drudzy, być może, postarają się dodać coś z kursu do życia, nie zapominając jednakże jego ogólnej budowy; ale być może, znajdą się i trzeci, którzy popróbują wnieść w charakter swojej ,roboty nowe elementy, a w ustrój życia – cały szereg; wydających się niewygód, mających posłużyć jako dobrowolne wypróbowanie swojej Siły Woli i swych zdolności do pogrążenia się w sferę specjalnie Poświęcającego materiału dla medytacji i specjalnego Ćwiczenia Jaźni.

Trzecia ta grupa słuchaczy zrozumie, że wszystko wyłożone o kursie można upodobnić do treści elementarza, przeznaczonego do zaznajamiania się czytelnika z alfabetem języka, literatura którego jest tak obszerna, że celem wyuczenia się jej można poświęcić nie jedną, a kilka inkarnacyj.

W Warszawie, dnia 12. Lipca 1919. Roku Pańskiego.
Sobota – 7 h 35′ Wieczorem.

powrót  ⇐

źródło: 

Tytuł: Tajemna wiedza duchowa cz 2
Wariant tytułu: Tajemna wiedza duchowa : encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowany na podstawie egipskiej symbolistyki
Autor: Gomulicki, Marian
Książnica Cieszyńska