Tarot studium

Jest wiele ciekawych materiałów wprowadzających do symboliki kart Tarota, od siebie zapraszam do zapoznania się z pracą pt.

Wiedza Tajemna
Encyklopedyczny Wykład Nauk Tajemnej
Wiedzy Duchowej, opracowany na podstawie egipskiej symbolistyki
prof. G. O. w Piotrogrodzie

Jest to praca a w zasadzie poważne studium nad symboliką kart Tarota, którą uważam za jedną z ciekawych i przede wszystkim dostępnych w języku polskim. Nie będę się tutaj zbytnio rozpisywał aby nie zanudzać za to bardzo zachęcam do dokładnego przestudiowania materiału.

Materiał obejmuje wprowadzenie oraz opis poszczególnych Arkanów w celu przejścia do odpowiedniego materiału kliknij w wybrany przez siebie tytuł.

Od wydawnictwa / wprowadzenie

Arkan Pierwszy Alef  

Arkan Drugi Beth ב

Arkan Trzeci Ghimel  ג

Arkan Czwarty Daleth  ד‬

Arkan Piąty He ה‬

Arkan Szósty Vau ו‬

Arkan Siódmy Zayin ז

Arkan Ósmy Cheth ה

Arkan Dziewiąty Teth ט‬

Arkan Dziesiąty Jod י‬ 

Arkan Jedenasty Caph כ

Arkan Dwunasty Lamed  ל

Arkan Trzynasty Mem מ‬

Arkan Czternasty Num נ

Arkan Piętnasty Samech ס

Arkan Szesnasty Ayin ע

Arkan Siedemnasty Phe פ

Arkan Osiemnasty Tzade צ

Arkan Dziewiętnasty Coph ק‬

Arkan Dwudziesty Resh ר

Arkan Dwudziesty Pierwszy (albo zerowy) Shin ש‬

Arkan Dwudziesty Drugi Than ת‬

materiały uzupełniające:

Istota Kabbały dla Okkultysty

O Wielkim Arkanie Magji

Serofityczny System

Analiza 16 figurowych kart

Fizjognomika

źródło: Książnica Cieszyńska