Wpływ myślenia na stan snu

Fałszywe znaczenie przypisuje się także snowi; nie jest on zupełną nieświadomością, tak samo, jak i śmierć. Kto przed zaśnięciem postanowi mocno wstać o pewnej godzinie, uzyska to bardzo łatwo. Ten dział świadomości, który zajmuje się mierzeniem czasu, nie śpi, jak widać, i tak się to tłumaczy. Czytaj dalej