Mechanizm Woli

Jeśli prawdą jest, że człowiek niegodziwy jest niezmiennie chorym i nieszczęśliwym człowiekiem, wtedy prawdą jest że silna wola jest produktem duchowej części człowieka, ale jeśli faktem jest, że człowiek o silnej woli często jest bardzo szczęśliwy, bardzo zdrowy i jednocześnie bardzo niegodziwy, musi to być prawdą, że wola rozwija się na fizycznym fundamencie, tak jak ciało rozwija się na fizycznym fundamencie komórek. Sam fundament, więc tego systemu treningu woli dotyczy pytania, czy etyka,
moralność i religia stanowią jakąkolwiek część tego. Czytaj dalej