Problem tożsamości w snach cz II

ISTNIEJE wiele odmian transferu myśli. Pomysł lub seria pomysłów jest przekazywana od jednego umysłu do drugiego w formie odpowiadającej mowie, lub w formie obrazowej podobnej do wizji; a w kontekście tematu, który teraz rozważamy, pojawienie się myślącego, przypominające jego cielesne ciało, przez które jest identyfikowany przez śniącego. Pozostaje jeszcze jedna forma telepatii, wrażenie nie pomysłu, ale osobowości. Jest to poczucie osobowości, lub, cytując frazę zmarłego sir Williama Barretta, „poczucie inności”. Czytaj dalej