Siła Myśli – Wstęp – wykład I

WYKŁAD I.
Wstęp.
Poglądy różnych autorów. – Błędne teorje.- Wegieterjanizm. – Czystość. Prąd życiowy.- Głębokie wdechanie . – Prawdziwy postęp osiągany nie drogą teorji, lecz drogą doświadczenia.- Niewątpliwość istnienia magnetyzmu osobistego . – Sama przez się zrozumiała prawda. Wyniki, nie teorje. –  Nie potwierdzamy żadnej z ulubionych teorji. – Nie wierzcie w nic, czego dowieść „nie możecie. „Teorje są wielkiemi bańkami mydlanemi, któremi bawią się stare dzieci.” Czytaj dalej