Hrabia Cagliostro i Wolnomularstwo

W zeszłym miesiącu w edytorskich Notatkach Miesiąca przeznaczono znaczną przestrzeń na temat Josepha Balsamo kontra Hrabia Cagliostro, co można by uznać za wyczerpane przynajmniej na chwilę obecną. W kwestii rozróżnienia lub tożsamości tych dwóch postaci na scenie historii nie ma wątpliwości, że doszliśmy do momentu, w którym należy zrobić przerwę, chyba że przez szczęśliwy przypadek badań natrafimy na kolejne informacje. Czytaj dalej