Pierwiastki Duchowe

W lekcji drugiej daliśmy lekki zarys czwartego i piątego pierwiastku duszy człowieka, tj. 4) rozumu instynktowego i 5) intellektu. Jak wspominaliśmy wyżej, człowiek doszedł w rozwoju czwartego pierwiastku do jego punktu ostatecznego i teraz świadomość jego przechodzi do wyrazu w pierwiastku piątym – intellekcie. Niektórzy z nas w znacznym Czytaj dalej