Muzycy.

We wszystkich dziedzinach sztuki i myśli niebiosa ożywiają ziemię. Wielcy muzycy, książęta harmonji, są zdaje się pod bardziej bezpośrednim wpływem medjumizmu. Nietylko przedwczesny rozwój niektórych, np. Mozarta, potwierdza zasadę przeżyć wielokrotnych; w życiu sławnych kompozytorów są zjawiska czysto medjumiczne, o których za długo byłoby tu mówić, a które znane są ogólnie. Czytaj dalej