Duch w stosunku do czasu i przestrzeni. Sfera i zadanie materii.

Nie ulega wątpliwości, że głęboka filozofia leży u podstaw spekulacji naukowca i metafizyka dotyczących czasu i przestrzeni. Wiemy, że te dwa słowa, choć często nadużywane, zawierają w sobie pozorny limit świadomości. Terminologia nie powinna być przyjmowana ani interpretowana jako formuła lub stwierdzenie świadomości. Czytaj dalej