Medytacja i badania okultystyczne

Autorstwa DION FORTUNE, autora „Esoteric Philosophy of Love and Marriage”

WIELU ludzi uważa, że niemożliwe jest prowadzenie badań nad Niewidzialnym, chyba że rozwinięte zostały określone zdolności jasnowidzenia, ale to nie jest prawda; po osiągnięciu pewnego etapu szkolenia możemy głęboko przeniknąć do Niewidzialnego za pomocą medytacji. Czytaj dalej