Praktyczny Kurs Hypnotyzmu.

Praktyczny Kurs Hypnotyzmu.

Jak wskazuje tytuł, kurs hypnotyzmu obliczony jest na X lekcji, z których każda zajmie od 15 do 30 minut. Podział i rozkład ćwiczeń obliczony jest w zastosowaniu do przeciętnego, zdrowego pod względem psychicznym człowieka. Rozumie się samo przez się, że niektóre jednostki nie opanują w przeciągu 10 dni materiału, zgrupowanego w tych ćwiczeniach. I odwrotnie: Czytaj dalej