Kurs Hypnotyzmu

Praktyczny Kurs Hypnotyzmu w dziesięciu lekcjach
autor: Tadeusz Kutz

Z wstępem: Co to jest Hypnotyzm i Pracownia hypnotyzera oraz uzupełnieniem, obejmującem: Doświadczenia hypnotyczne. Usypianie medium (w 10 metodach) Obudzenie medjum. Hypnotyzowame zwierząt. Hypnotyzer na scenie. Zastosowanie hypnotyzmu do seansów spirytystycznych i Jasnowidzenie w hypnozie.

Na stronie dostępne są rozdziały:

 

 

Praktyczny Kurs Hypnotyzmu.

Praktyczny Kurs Hypnotyzmu.

Jak wskazuje tytuł, kurs hypnotyzmu obliczony jest na X lekcji, z których każda zajmie od 15 do 30 minut. Podział i rozkład ćwiczeń obliczony jest w zastosowaniu do przeciętnego, zdrowego pod względem psychicznym człowieka. Rozumie się samo przez się, że niektóre jednostki nie opanują w przeciągu 10 dni materiału, zgrupowanego w tych ćwiczeniach. I odwrotnie: Czytaj dalej