Megnetyzm Ludzki

Magnetyzm ludzki jest to zjawisko zupełnie różne od tego, co sic zowie magnetyzmem osobistym. Magnetyzm osobisty jest to właściwość umysłu i należy do przedmiotu dynamiki myśli. Magnetyzm ludzki przeciwnie, jest przejawem prany i należy do działalności ustroju fizycznego. Czytaj dalej