Co czują magnetyzowani

Wrażenia chorych – lub zdrowych – podczas zabiegów magnetycznych mogą być bardzo różnorodne, zarówno co do rodzaju, jak i co do natężenia. Sensacje te mogą, jako subjektywne, przedstawiać wartość tylko dla samych magnetyzowanych; dla stwierdzeń stanu choroby lub jej prognozy nie mają zazwyczaj znaczenia. Czytaj dalej