Trudności w Komunikacji Psychicznej

Dobrze znany exodus z kościołów chrześcijańskich wynika głównie z rozwoju stanu umysłu, który nie jest już zadowolony z religijnego przekonania, które nie jest w stanie dać namacalnego dowodu na swój główny dogmat, że człowiek jest duchem i przetrwa śmierć. Ponieważ twierdzenie badaczy psychiki polega na tym, że przetrwanie można udowodnić eksperymentalnie, można by oczekiwać, że apostaci z chrześcijaństwa sprawdzą to twierdzenie. Czytaj dalej