Bhakti Joga

Jak już zaznaczono w wykładach poprzednich filozofja jogów dzieli się na kilka gałęzi lub postaci, z których każda jest specjalnie przystosowana do wymagań pewnego szeregu osób, studjujących tę filozof je. Bądź jak bądź każda z tych dróg prowadzi do jednego i tego samego celu, którym jest rozwarcie duszy, jej rozwój i wzrost. Człowieka pragnącego rozróść się duchowo przez uprawę woli lub wytrwałego nacisku rozumu na powłoki, otaczające „Jaźń wyższą” – nęcić będzie Radża-Joga. Ten co zapragnie się Czytaj dalej