Postrzeganie Duchowe

Wiele nadrzędnie ważnych kwestii zostaje obecnie podkreślonych przez odrodzenie się i zainteresowanie tym, co powszechnie nazywamy proroctwem. Dzisiejszy świat jest pełen „głosów”, każdy wzywający do naśladowania swojej szczególnej drogi jako jedynego wyjścia z rosnących zawiłości życia. Czytaj dalej