Duch Uzdrowienia

Jest dość trudno dokładnie określić, czym jest prawdziwa lub teozoficzna praca, a w konsekwencji bardzo łatwo jest mówić o wysiłku jako o nieteozoficznym – to znaczy niewystarczająco bezinteresownym w motywacji. Faktem jest, że słowo Teozofia ma bardzo szerokie znaczenie, obejmujące prawdziwego ducha wszystkich wyznań i religii, nie ograniczając się do żadnej konkretnej, więc żadna praca wykonana w duchu prawdy i mądrości naprawdę nie jest nieteozoficzna. Czytaj dalej