Słowo Błogosławieństwa

Jest słowo bezcennej treści,
Piękne jak śnieg na darni;
Jest duszą całego stworzenia,
Jest samym sercem Boga.

Gdy łączy się z sercem i celem,
Złącza dłoń człowieka z człowiekiem.
Wtedy rozkwita w piękno, Miłość!
Uniwersalny plan.

I to słowo radosnej wspólnoty
Powinno być lepiej zrozumiane
Jako braterska, miłościwa służba
W posłannictwie dobra.

Bo wiem, że gdy nasz wzrok
Otworzy się na inny brzeg
Spotkamy dusze, które je żyją;
Dusze, które je dają, na zawsze.

Więc przekazuję tę skromną wiadomość
Tęskniącym duszom i prawdziwym,
Złącz dłoń, w miłości wyciągając;
Błogosław, a błogosławieństwo przyjdzie do ciebie.

Everett Hastings

źródło: INSPIRATION,  BROOKLINE MASS, APRIL 1930