Magnetyzm osobisty – Mentalny

Można go nabyć, częściowo, w swojej najbardziej atrakcyjnej formie, poprzez zdobycie gruntownej, wszechstronnej wiedzy intelektualnej. Nie wystarczy jednak, żeby magazyn umysłowy był dobrze zaopatrzony, ponieważ samo to nie miałoby żadnej atrakcyjnej cechy; ale, zamiast objawiać samolubnego ducha w zachowywaniu dla siebie dobrych rzeczy, które zebrało się z pola intelektualnego, powinniśmy je szczodrze oddawać. Zawsze jesteśmy wzbogaceni przez niesamolubne dawanie; zatrzymywanie dla siebie to tylko częściowe zabezpieczenie.

Jeśli statek byłby załadowany najcenniejszymi klejnotami, i pozostałby zakotwiczony na rzece, jeziorze lub oceanie, jego ładunek nie miałby żadnej wartości, wartość zależy od jego przeznaczenia i dyspozycji. Tak samo jest z dobrami w intelektualnym magazynie.

Szczodrze oddawaj swoją wiedzę i klejnoty myśli, a w ten sposób nie tylko odnawiasz funkcje komórek mózgowych i ponownie rozpalasz ognie intelektualne, ale także dodajesz do atrakcyjnych cech twojego mentalnego magnetyzmu. Skąpy człowiek, intelektualnie czy inaczej, nigdy nie jest atrakcyjny.

źródło: PERSONAL MAGNETISM BY EDWARD B. WARMAN, A. M., Chicago 1910.


Edward B. Warman, A.M., był znany jako autor licznych publikacji dotyczących zdrowego stylu życia, kultury osobistej i samorozwoju na przełomie XIX i XX wieku. Jego prace często koncentrowały się na tematach związanych z poprawą postawy, kultury fizycznej, etykiety, a także zdrowego umysłu i ciała. Był zwolennikiem aktywnego stylu życia i promował ideę, że zarówno kondycja fizyczna, jak i mentalna są kluczowe dla ogólnego dobrostanu człowieka.

Warman był także pionierem w dziedzinie tzw. „physical culture” – ruchu promującego zdrowie fizyczne, ćwiczenia i dietę jako środki do osiągnięcia lepszego zdrowia i długowieczności. Jego prace często były przeznaczone dla szerszej publiczności i miały na celu edukację w zakresie samopomocy i samodoskonalenia.

Jego książki, takie jak „How to Live Long” czy „The Art of Living”, były popularne w swoim czasie, choć dzisiaj mogą być postrzegane jako produkty swojej epoki, z nieco przestarzałymi poglądami na zdrowie i dobrostan.

Mimo że jego prace nie są już tak szeroko znane lub cytowane w dzisiejszych dyskusjach na temat zdrowia i fitnessu, jego wkład w popularyzację idei samorozwoju i dbałości o zdrowie fizyczne i mentalne miał swój wpływ na rozwój tych dziedzin.