Magnetyzm osobisty – Mentalny

Można go nabyć, częściowo, w swojej najbardziej atrakcyjnej formie, poprzez zdobycie gruntownej, wszechstronnej wiedzy intelektualnej. Nie wystarczy jednak, żeby magazyn umysłowy był dobrze zaopatrzony, ponieważ samo to nie miałoby żadnej atrakcyjnej cechy; ale, zamiast objawiać samolubnego ducha w zachowywaniu dla siebie dobrych rzeczy, które zebrało się z pola intelektualnego, powinniśmy je szczodrze oddawać. Zawsze jesteśmy wzbogaceni przez niesamolubne dawanie; zatrzymywanie dla siebie to tylko częściowe zabezpieczenie. Czytaj dalej

Siła Myśli – Charakter siły – wykład II

WYKŁAD II
Charakter siły

Siła nie jest natury magnetycznej. – Łagodny prąd fal myśli. – Myśli => to rzeczy. – Nasze myśli działają na nas tak samo, jak na innych. – Zmiana myśli pociąga za sobą zmianę w zjawiskach cielesnych.- Myśli przejawiają się w czynach.- Myślenie jest największą siłą świata. – „Mogę i chcę“ wobec – „nie mogę.“ – Praktyczna nauka, a nie wykład teoretyczny. – Przyciągająca siła myśli. – Trwożliwe myśli stanowią źródło wadliwego myślenia. Czytaj dalej