Hermetyczna Filozofia

Hermetyczna Filozofja.

Wiele powiedziała już nam Szmaragdowa Tablica.  Posłuchamy ją, bo to, czego nie zdążyliśmy jeszcze przytoczyć z jej tekstu, odnosi się bezpośrednio do XIX-go arkanu.

Sic habebis Gloriam totius mundi. Ideo fugiet a te omnis obscurtis.

Hic est totius fortitudinis fotitudo fortis; quia vincet omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit.

Sic mundus creatus est. Hino erunt adaptationes mirabiles, quarum modus est hic”.

Itaque vocatus sum Hermes Trismegistos, habene tres partes philosophiac  totius mundi.

CompIetum est quod dixi de operatione Solis„.

W przekładzie brzmi: „W ten sposób Władasz sławą całego świata, i od ciebie oddali się wszelka ciemnota,  Wtem zawiera się moc wielkiej mocy i bo ona pokona wszystko subtelne i przemknie w wszystko grube.

W taki sam sposób jest stworzony świat. Wynika stąd  cudowne zastosowanie, mechanizmu których jest w tem samem zawarty.

Oto dlaczego ja nazwan Hermes Trismegistos, władający trzema częściami wszechświatowej filozofij.

To, co rzekłem o Słonecznem Działaniu, spełniono (realizowano).

Rozpatrzymy ten tekst z punktu widzenia pierwszego zagłówka naszego arkanu i tj. z punktu widzenia wyszukania Metafizycznych Płodotwórczych  Prawd. Przed tekstem, jak pamiętacie, znajdowała się charakterystyka Bafometa. W tej charakterystyce należy szukać elementów światowej sławy i wszelkiego oświecenia. Inaczej rzec – tajemnice Salomonowej Gwiazdy i Gnostycznej kontemplacji stanowiące klucz do metafizycznej wszechwiedzy

Jak to pojmować? W XIX rozdziale „Dogmaty Wyższej  Magii” Eliphas Levi bystro mówi, że w metafizycznym planie Filozoficzny Kamień ma formę Sześcianu. W tym sześcianie on rozpatruje trzy pary wzajemnie – przeciwpołożonych krawędzi: na pierwszej parze krawędzi napisane – imię Salomona שלמה i imię Boże; na drogiej parze krawędzi, imiona אדם (Adam) i הוה (Heva); Da trzeciej parze – imiona AZΩה i INRI. Chce przez to powiedzieć, że  klucz do  płodotwórczej Prawdy podaje się przez trzy stopnie Poświęcenia Templarjuszów; że pierwszy stopień – stopień Kabalistycznego Cyklu, odsłania Tajemnicę wzajemnostosunków Archetypu i Poświęconego Człowieka (Shlomoh); Imię Boże z rozmysłem nie wskazane, dlaczego – o tem wiedzą  Poświęceni; że drugi stopień – stopień Magicznego Cyklu, odsłania Tajemnicę wpływu Aktywnego na Pasywne; że trzeci stopień – stopień Hermetycznego Cyklu, odkrywa Tajemnice Uniwersalnego Rozczynnika (AZΩה) i Uniwersalnego Wskrzesiciela (INRI).

Oto co ja mogę i o czem mam prawo wam powiedzieć w tej części arkanu.

 

powrót do arkan XIX ⇐

powrót  ⇐

źródło: 

Tytuł: Tajemna wiedza duchowa cz 2
Wariant tytułu: Tajemna wiedza duchowa : encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowany na podstawie egipskiej symbolistyki
Autor: Gomulicki, Marian
Książnica Cieszyńska