Etyczny Hermetyzm

Etyczny Hermetyzm.

Znamy już zadanie Etycznego Hermetyzmu. W składzie każdego człowieka jest materjał odpowiednie grupowanie i cementowanie którego pozwalają Osobowości stać się dobroczynną.

Ojcem Dobroczynności będzie Aktywność osobnika (Słońce); Matką – Pasywność (Księżyc); wynoszona Dobroczynność będzie Wiatrem astralnego środowiska; wykarmiona ona będzie Matką – Ziemi bo przejawić się może tylko w świecie Ofiary – w świecie Zodjakalnym. Ale wywołać proces jej rodzenia, proces noszenia i proces zastosowania może tylko ten sam Telesma, który pojawia się jako powłoka Woli (Pentagramma sama tworzy własną dobroczynność).

Jak dla wypracowania sądów w sferze Hermetycznej Fjlozofji człowiek umie oddzielić Wiarę od Wiedzy i potem syntezować ich w spaniałą całość, tak i w Etycznym Hermetyzmie nie można nie zdać sobie sprawy o tem jakie bodźce należą do Górnego a jakie do Dolnego Trójkąta. Należy doprowadzić siebie do świadomego  przyjęcia zasadniczych rad z góry i do zupełnie świadomej oceny grubych faktów z dołu.

Tobie mówią z góry: „Miłuj bliźniego”  ale jak: kochać? w czem kochać? co robić dla tego? „Jak samego siebie?”. Ale poznac miłość do siebie  w pełnej objętości można. tylko w planie inwolucji.

W planie Niższego Trójkąta. I tak trzeba rozdzielnie poznać Wysokie Ideały dążeń do Reintegracji, równolegle do tego  zbadać własny gruby egoizm i związać oba elementy Welkiemi Prawami Etyki; trzeba na przemian podnosić się od Ziemi do Nieba i znów wracać się z Nieba na Ziemię, czerpiąc tezy w Górze i w dole. Dobroczynność wtedy otrzyma pełny system i Na   sercu nie pozostanie żadnej ciemności.

Wtedy dobroczynność twoja przyswaja sobie wszystko subtelne, tj. częściowo już dobroczynne, przez proces stworzenia Łańcuchów i przeniknie we wszystko grube, tj. zwycięży wypaczenie egoizmu mas i przeciw ich woli zaszczepi im etyczne początki. Przecież i w czystej Hermetycznei Filozofji umysł brodził od Nieba (zasady) do Ziemi (fakty) i odwrotne, od Ziemi do Nieba, tj. zajmował się dedukcją i indukcją. Tutaj tem samem jest zajęte serce. Tam nagrodą było pełne poznanie Przyczynowości umysłem. Tutaj nagrodą zjawia się pełny spokój w sercu, pełna harmonji astrosomu, który przejawia siebie .aktywnie miłosierdziem l sprawiedliwością o tyle, o ile on widzi pragnienia i potrzeby bliźniego.

Tam umysł rozstrzygnie każde abstratkcyjne zadanie (zwycięży ,,Subtelne”) i wniknie w wyjaśniające tłumaczenie Świata faktów („grube”). Tutaj serce sformuje Braterstwo Dobroczyńców i wpłynie na moralny poziom Społeczeństwa. I tu, i tam są cuda, ściśle przyłączające się do spraw Kosmogonicznego charakteru („sic mundus creatus est„), i tam, i tu są trzy Wielkie Zasady:

  • Aktywna Siarka dążenia w górę;
  • Pasywny Merkury poznania dolin;
  • Zrównoważona Sól  harmonizacji pierwszych dwóch.

I tam, i tu są cztery Elementy: w metafizyce – Pragnienie znaleźć Prawdę i pragnienie ją przekazać; pragnienie przejąć i pragnienie zaokrąglić w system przyjęte; pierwsze dwa są Jod i Vau; drugie dwa są He; w Etycznym Hermetyzmie Jod ewolucyjnych postępków, Vau postępków inwolucjnych; prawe He dodatnich afektów i lewe He afektów ujemnych; i tam i tu piąty działający element w roli operatora w centrum Kwaternera; w metafizyce – umysł upadłego Adama, poznawszego Dobro i Zło Wielkiej Libracji i w Etycznym Hermetyzmie – kwintesencja Woli, grającej Hermetycznym Krzyżem. I tam i tu – monada, mogąca zasłynąć uniwersalną sławą (sic habebis Gloriam totius mundis).

powrót do arkan XIX ⇐

powrót  ⇐

źródło: 

Tytuł: Tajemna wiedza duchowa cz 2
Wariant tytułu: Tajemna wiedza duchowa : encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowany na podstawie egipskiej symbolistyki
Autor: Gomulicki, Marian
Książnica Cieszyńska