Hasło na drogę.

autor: J. Kalinowski.
tytuł: Hasło na drogę.

Kochaj! Bądź dobrym! Wyrzuć trwogę z duszy,
Niech silna wola żądz szereg przygłuszy.
Nie zapominaj, że masz w sobie Boga,
Że ku jasnym celom wiedzie jasna droga.

W rozwóju Ducha dąż ku szczytom śmiało,
Pomnąc, że niczem najwspanialsze ciało.
Pragnienia ciemne złóż na wieki w grobie,
l nie zapomnij: szczęście nosisz w sobie.

Kochaj! Bądź dobrym! Niechaj pierzcha trwoga!
W sercu wybuduj chram Jasnego Boga.
I niech cię Trójca bierze w posiadanie
Piękno i Dobro i szczere Kochanie!

źródło: „Odrodzenie” czerwiec 1925