Gamma, czyli tajemnica Odkupienia

Gamma, czyli tajemnica Odkupienia

 1. Wszystkie rzeczy są stworzone z Boskiej Substancji, która jest Boskim pomysłem.
 2. Wszystkie rzeczy są więc jednością, tak jak Bóg jest jednością.
 3. Każda monada Boskiej Substancji posiada w sobie moc dwoistości, tak jak Bóg jest dwoistością w jedności.
 4. Każda manifestująca się monada manifestuje się przez ewolucję swojej Trójcy.
 5. Tylko w ten sposób może świadczyć o sobie i być rozpoznawalna jako byt.
 6. W Świętym Świętych trzy świadczą – Duch, Woda i Słowo – i te trzy są jednością.
 7. I trzy świadczą na świecie zewnętrznym – życie, dusza i ciało – i te trzy zgadzają się w jedności.
 8. Jakim jest Bóg, takie jest wszystko, co od Niego wychodzi.
 9. Od niezmierzalnych cząstek fizycznego światła, do cząsteczek ołowiu w najbardziej zewnętrznym kręgu, D
 10. Wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi są od Boga, zarówno niewidoczne, jak i widoczne.
 11. Jakie jest niewidoczne, takie jest też widoczne, ponieważ nie ma granicy między duchem a materią.
 12. Materia to duch ujawniony na zewnątrz przez moc Boskiego Słowa.
 13. A gdy Bóg odzyska wszystko przez miłość, materialne zostanie przekształcone w duchowe, i będzie nowe niebo i nowa ziemia.
 14. Nie chodzi o to, by materia została zniszczona, bo wyszła od Boga, i jest niszczalna i wieczna jako Bóg.
 15. Ale zostanie wciągnięta i przekształcona w prawdziwe ja.
 16. Pozbędzie się zepsucia i pozostanie niezniszczalna.
 17. Pozbędzie się śmiertelności i pozostanie nieśmiertelna.
 18. Aby nic z Boskiej substancji nie zaginęło.
 19. Było to materialne bytowanie: stanie się duchowym bytowaniem.
 20. Nic nie może opuścić obecności Boga.
 21. Jest to doktryna zmartwychwstania: to jest, przemienienie ciała. °
 22. Ciało, które jest materią, jest jedynie manifestacją ducha: i Słowo Boże przemieni je w jego wewnętrzne bycie.
 23. Wola Boga to alchemiczna tygiel: a żużel, który jest w nim wrzucany, to materia.
 24. I żużel stanie się czystym złotem, siedmiokrotnie oczyszczonym; nawet doskonałym duchem.
 25. Nic po sobie nie zostawi: ale zostanie przekształcone w Boski obraz.
 26. To nie jest nowa substancja: ale jej alchemiczna polarność jest zmieniona, i zostaje przekształcona.
 27. Ale jeżeli nie byłoby złotem w swojej prawdziwej naturze, nie mogłoby przyjąć postaci złota.
 28. A jeżeli materia nie byłaby duchem, nie mogłaby wrócić do ducha.
 29. Aby zrobić złoto, alchemik musi mieć złoto.
 30. Ale wie, że to, co inni uważają za żużel, jest złotem.
 31. Wrzuć się w wolę Boga, a staniesz się jak Bóg.
 32. Jesteś Bogiem, jeśli twoja wola jest Boską wolą.
 33. To jest wielka tajemnica: to jest tajemnica odkupienia.

źródło: „CLOTHED WITH THE SUN”BEING THE BOOK OF THE ILLUMINATIONSOF ANNA (BONUS) KINGSFORD, New York 1889.