Natura inspiracji

Istnieje kilka rodzajów inspiracji. Oznacza to, że istnieją zarówno różne źródła inspiracji, jak i różne metody jej odbioru. Ponieważ źródła inspiracji charakteryzują się różnym stopniem wiarygodności, a metody inspiracji różnym stopniem dokładności, wynika z tego, że przekazy wydawane w wyniku inspiracji będą charakteryzować się różnym stopniem wartości i niezawodności.

Istnieje zarówno zła, jak i dobra inspiracja. W tym przypadku jednak skupiamy się wyłącznie na tej, która ma dobre pochodzenie i pomocne zamiary. Ta dyskusja wykluczy również wiadomości spirytystyczne, ponieważ minął już czas, gdy można było w ten sposób uzyskać coś wartościowego.

Pozostają trzy wyraźne rodzaje inspiracji, pochodzące ze źródeł, które są aktywne i mające moc czynienia dobra na świecie dzisiaj.

Jednym z nich jest zgromadzenie najbardziej zaawansowanych dusz z minionych epok, często określane jako „Wielka Biała Loża”. Niektórzy z jej członków są w ciele, a niektórzy na wyższej płaszczyźnie. Grupa na wyższej płaszczyźnie zawsze działa poprzez jednostkę lub grupę na płaszczyźnie ziemskiej. Ci pierwsi wspierają, zachęcają i inspirują tych ostatnich w ich pracy na rzecz ludzkości. „Biała Loża” jest podzielona na duże grupy, których nauki są nieco różne, dostosowane do rozwoju ras na Ziemi, dla których pracują. Najczęściej wspominaną z tych grup dzisiaj jest Szkoła Tybetańska. W ostatnich czasach członkowie różnych szkół, szczególnie Tybetańskiej, a także niektórzy z Egipskiej Szkoły, przyszli ze swoim przesłaniem do naszej zachodniej cywilizacji i otworzyli zrozumienie wielu, którzy nie byli w stanie zaakceptować i pojąć pełnego znaczenia chrześcijaństwa.

Przez przedstawicieli w ciele grupa na wyższej płaszczyźnie przekazuje wiadomość klasie, ludziom lub światu.

Ludzki instrument na płaszczyźnie fizycznej musi być przygotowany w trzech różnych liniach, aby móc skutecznie przekazać ważną wiadomość z wysokim stopniem niezawodności. Przede wszystkim konieczne jest, aby fizyczny mózg był odpowiednio rozwinięty, by zrozumieć idee, które mają być przekazane.

Drugim typem rozwoju niezbędnym do odpowiedniego odbioru inspiracji jest opanowanie natury psychicznej. Trzeba być na tyle wrażliwym, aby móc odróżnić źródła inspiracji po rodzaju odbieranego wibracji. Osoba odpowiednio wrażliwa potrafi odróżnić wiadomość wysłaną przez jedną indywidualność od tej wysłanej przez inną. Nie tylko siła, z jaką przekazywana jest wiadomość, różni się w takich przypadkach, ale także prądy magnetyczne pochodzące od transmitujących osobowości znacznie się różnią. Dlatego łatwo można zrozumieć, że wrażliwy rozwój psychiczny jest niezbędny, gdyż w przeciwnym razie złe siły, które nieustannie próbują wprowadzić w błąd, naśladując dobro, mogłyby zostać przyjęte nieświadomie, a tym samym mogłyby zniszczyć tych, którzy pracują na rzecz dobra.

Natura psychiczna musi być więc w takiej kontroli w każdym momencie, aby mogła być zamknięta dla każdej drogi zbliżenia, poza właściwą. Trzecim wymogiem dla odpowiedniego odbioru inspiracji jest to, że należy przyjść jak małe dziecko. Wszelkie dziedziczone uprzedzenia jakiegokolwiek rodzaju, wszystkie z góry przyjęte pojęcia, wszystkie samolubne pragnienia, wszystkie ambicje, wszystkie lęki i obawy – wszystko musi zostać odłożone na bok, poza całkowitym pragnieniem poznania prawdy, wiarą w Boga lub Jego plan, oraz gotowością do służenia ludzkości. Każdy, kto spełnił wszystkie te warunki, będzie mógł odbierać, odpowiednio interpretować i przekazywać inspirujące wiadomości. Ale przeciwnie, każdy, kto jest wciąż pod wpływem uprzedzeń, strachu, złej woli, samolubnego pragnienia czy ambicji, z góry przyjętych idei lub jakiegokolwiek uprzedzenia, na pewno przekształci, zabarwi, ograniczy lub wypaczy przesłanie. Nie wszyscy ludzie są gotowi na tę samą prawdę, „nie wszyscy mogą zostać osiągnięci w ten sam sposób”, dlatego nie wszyscy mogą podążać tą samą ścieżką. W rezultacie musi być wielu nauczycieli, różnorodne wiadomości i pozornie różne dzieła.Ale wszystkie są ważne i wszystkie, które są bezinteresowne, są częścią Wielkiego Planu.

Trzecią formą inspiracji jest Duch Święty, który jest Duchem Uniwersalnym, Boskim Umysłem, Kosmiczną Świadomością lub Wszechmądrością działającą na świecie, Duchem, który mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

Aby móc otworzyć drzwi i przyjąć Boskiego Gościa, tutaj również należy odłożyć na bok z góry przyjęte pojęcia i uprzedzenia, wszelkie samoposzukiwanie i przyjść jak małe dziecko. Półśrodki nie wystarczą. Duch Święty nie może być ani oszukany, ani źle użyty. Wykona swoje posłannictwo tylko w świętym miejscu, duszy poświęconej miłosnej służbie. Ten, kto spełnił warunki, otwiera drzwi swojej świadomości i pozwala Duchowi wejść i stać się jego gościem, jest połączony z rezerwuarem całej mądrości, całej wiedzy. Z właściwym poświęceniem prawdzie i oddaniem służbie ludzkości może otrzymać całą prawdę potrzebną dla jego najwyższej użyteczności na świecie. Tutaj nie ma limitu dostępu do prawdy; więc nie ma żadnych ograniczeń co do natury lub ilości inspiracji; a zakres, w jakim ktoś bada i przekazuje prawdę ludzkości, jest warunkowany przez samego odbiorcę.

CHARLES M. STEBBINS

źródło: ILLUMINATION AN INTERNATIONAL JOURNAL devoted to the ENLIGHTENMENT of MAN, November 1930..