Natura inspiracji

Istnieje kilka rodzajów inspiracji. Oznacza to, że istnieją zarówno różne źródła inspiracji, jak i różne metody jej odbioru. Ponieważ źródła inspiracji charakteryzują się różnym stopniem wiarygodności, a metody inspiracji różnym stopniem dokładności, wynika z tego, że przekazy wydawane w wyniku inspiracji będą charakteryzować się różnym stopniem wartości i niezawodności. Czytaj dalej