Sematologia i typtologia.

Sematologia i typtologia.

Język znaków i stuków. Typtologia  alfabetyczna.
Pierwsze manifestacje inteligentne otrzymana przez stuki albo typtologię. Ten prymitywny środek, odpowiadający jeszcze dziecięcemu stopniowi rozwoju tej sztuki, dawał środki tylko bardzo skąpe  i poselstwa z zaświata musiały się ograniczać jedynie da odpowiedzi  monosylabami, przez tak lub nie, przy pomocy umówionej ilości uderzeń. Czytaj dalej