Muzyka jako zwiastun śmierci

Angielskie pismo okultystyczne „The Occult Review” przytacza 4 wypadki, gdy odczucie śmierci nieobecnej osoby, pokrewnej lub znajomej, a czasem i własnej, przejawiło się w sposób bardzo oryginalny, mianowicie odczuwająca to osoba bez żadnych powodów logicznych była nagle zniewolona do nucenia, gwizdania lub grania jakiejś smutnej melodji, np. marsza pogrzebowego i t.p. czego ani przedtem, ani potem nigdy nie robiła i co ustawało, gdy tylko dowiedziała się o śmierci danej osoby. Czytaj dalej