Nadświadomość

To przebłyski intuicji, to ten pierwiastek rozumu prawdziwie twórczy, to natchnienie, które nadaje pracy polot genjalności, lub sztuce ten oddźwięk prawdziwego piękna. Sucha praca intelektu nigdy nie pobudza do swej działalności rozumu duchowego, tylko idea, uczucie, poświęcenie i różne inne czynniki wzniosłe naszych nastrojów, wtedy zaczyna przemawiać nadświadomość. Czytaj dalej