Materyalizacya duchów według F. A. Bracketta

Niemiecki uczony Karol du Prel, znany badacz zjawisk spirytystycznych, wespół z przyjacielem swym Forsboom ’em, spotkawszy się z dziełkiem amerykanina Brackett’a p. t. „Materialized Apparitions”, uderzeni zostali identycznością poglądów tego autora ze swojemi spostrzeżeniami; zabrawszy się więc skwapliwie do przetłumaczenia na język niemiecki tej ciekawej i wyczerpującej pracy, wydali ją p. t. „Materialisierte Erscheinungen”. Czytaj dalej