Arkan Czwarty Daleth  ד‬

Arkan Czwarty Daleth  ד

W alfabecie naszym znakiem Ago arkanu litera ד  (Daleth) w liczbowem znaczeniu 4. Hieroglif arkanu – Pierś, skąd rychło powstają idee karmienia, wy karmienia a w końcu, idea autorytetu jako rezultat tego karmienia, uzdalniając istotę karmienia do działania w odpowiadającem jemu środowisku.  Czytaj dalej