Księga Thot i Astrologja cz. II

GLAHN.
Księga Thot i Astrologja.
(Ciąg dalszy).
W mowie Jehowy 38 i 39 rozdziale Księgi Hioba znajdujemy kolejny opis stacyj księżycowych ! Rzecz charakterystyczna: rozpoczyna od drugiej stacji z literą B, posadził wielką Matkę na jej tron! Obraz – kapłanka Izyda! Litera A (Aleph) znajduje się w innem miejscu! Na końcu! Możemy więc teraz tekst księgi Hioba i stacje księżycowe i litery rzędem ustawić i w ten sposób odkreślimy astralne znaczenie wielkich arkanów! Czytaj dalej