Wizje i interpretacje

Bierna lub bezpośrednia wizja jest prawdopodobnie reprezentacją rzeczywistego stanu rzeczy postrzeganych, niezależnie czy dotyczą one przeszłości, teraźniejszości, czy przyszłości. Szczegółowe relacje podane przez wizjoner są wystarczające, aby wskazać, że jest to bezpośrednia wizja. Czytaj dalej