Doświadczenia Psychometryczne

(„The Theosophist“).
W ostatnim mym liście opisałem zdolność jasnowidzenia pewnej niemieckiej włościanki zamieszkałej na przedmieściu m. Kempten. Po wysłaniu tego listu wypadło mi doświadczać psychometrycznej jej siły co do pisma. Udałem się do niej w następujące
uzbrojony dokumenty: Czytaj dalej