Muzyka na tajemniczych rytuałach

Oprócz tych rzeczy zauważasz jak następuje: „Tak samo niektórzy z tych ekstatyków stają się entuzjastami lub natchnionymi, gdy słyszą cymbały, bębny lub jakiś chóralny śpiew, (1) jak na przykład ci, którzy biorą udział w Rytuałach Korybanckich,t ci, którzy są opętani na festiwalu Sabazjańskim i ci, którzy celebrują Obrzędy Boskiej Matki.(2) Czytaj dalej