Natura

W naszym poszukiwaniu prawdy warto jest dokładnie i nieustraszenie badać naturę każdego twierdzenia, każdego założenia, każdego ogłoszenia i każdego dogmatu, który jest przedstawiany do wiary, ponieważ prawda jest zakopana głęboko pod naturą rzeczy – tak głęboko, że jej głos jest rzadko słyszany, a gdy zostanie usłyszany, jest to tylko echo czegoś w naturze, które zbyt często jest uznawane przez egoizm za fałszywe i „mylące”. Czytaj dalej