Niewidzialni Pomocnicy Zakonu Różokrzyża

Niewidzialni Pomocnicy Zakonu Różokrzyża
Ich Praca jako Uzdrowicieli
Autor: Max Heindel
Za zgodą „The Rays from the Rosy Cross”

W Nowej Galilei (która nie powinna być mylona z Erą Wodnika) w głowie i gardle zostanie zbudowany organ eteryczny dzięki niewykorzystanej sile płciowej. Ten organ w duchowym widzeniu będzie wyglądać jak łodyga kwiatu wznosząca się z dolnej części tułowia. Ta kielich lub misa nasienna będzie prawdziwie kreatywnym organem, zdolnym do wypowiadania słowa życia i mocy. Obecne słowo jest generowane przez niezgrabny ruch mięśni, które dostosowują krtań, język i usta, tak aby powietrze przechodzące z płuc tworzyło określone dźwięki. Ale powietrze jest ciężkim medium, trudnym do poruszania w porównaniu z delikatniejszymi siłami natury, takimi jak elektryczność, które poruszają się w eterze. Kiedy ten organ będzie się rozwijał, będzie miał moc wypowiadania słowa życia, infuzji witalności w substancje, które wcześniej były nieożywione. Ten organ budujemy teraz przez służbę.

Przypomnisz sobie, że Chrystus nie dał kielicha tłumom, ale swoim uczniom, którzy byli Jego posłańcami i sługami Krzyża. Obecnie ci, którzy piją z kielicha samozaparcia, aby mogli używać wynikającej z tego siły w służbie innym, budują wyżej wspomniany organ wraz z ciałem duszy, które to ostatnie jest „ślubnym odzieniem”. Uczą się używać tego pierwszego w mały sposób jako Niewidzialni Pomocnicy, kiedy są poza swoimi ciałami w nocy, ponieważ wtedy są zmuszeni wypowiadać słowo mocy, które usuwa choroby i buduje zdrową tkankę.

W momencie, gdy studenci przystępują do praktyki, składają ślubowanie w mistycznym związku wyższego i niższego ja, że poświęcą swoje życie, o ile jest to zgodne z ich obowiązkami wobec świata, na pomoc ludzkości; i poprzez to ślubowanie znajdują się pod ochroną Starszych Braci, którzy pełnią taką samą rolę wobec tej pary, wyższego i niższego ja, w swojej pracy, jaką państwo pełni wobec mężczyzny i kobiety, którzy wchodzą w związek małżeński przed jego przedstawicielem. Zarówno państwo, jak i Starsi Bracia zgadzają się chronić integralność tego związku, tak długo, jak długo są przestrzegane warunki tego związku.

Jednym z obowiązków, które przejmują na siebie praktykanci, jest wysyłanie co miesiąc do Głównej Siedziby raportu z wykonanych ćwiczeń. Ten raport, jeśli jest napisany atramentem, codziennie absorbuje effluvia z ich rąk, kiedy stykają się z papierem, co dostarcza Starszym Braciom klucza, dzięki któremu mogą kierować praktykantami podczas snu jako Niewidzialni Pomocnicy. Jesteśmy dokładnie tacy sami po zaśnięciu, jak podczas naszej aktywności w ciągu dnia. Jeśli w ciągu dnia staramy się unikać wszelkiej pracy, zdobyć wszystko dla siebie, kultywować przy każdej okazji naszą niższą naturę itd., nie zostajemy przemienieni w Niewidzialnych Pomocników i aniołów miłosierdzia po prostu przez zaśnięcie. Ale jeśli w ciągu dnia z całego serca staramy się wykorzystać każdą nadarzającą się okazję, a raczej szukamy okazji do pomocy i służby innym;

Jeśli zamiast pytać „Co mogę z tego uzyskać?”, staraliśmy się dostrzec w każdym aspekcie życia możliwość niesienia pomocy; jeśli zamiast mówić „Dlaczego powinienem to czy tamto zrobić?”, uczymy się mówić „Jeśli coś musi zostać zrobione, dlaczego nie miałbym tego zrobić?”; jeśli uczymy się traktować wszystkie rodzaje pracy jako honorowe i nigdy nie patrzymy z góry na żadne zajęcie, uznając je za podrzędne, ale jesteśmy gotowi podjąć się najniżej, jak i najwyżej cenionej pracy – wówczas w nocy zasłużymy na możliwość nawiązania kontaktu i pracy pod kierunkiem Starszych Braci w chwalebnej pracy uzdrawiania.

Praktykanci, będąc poza swoimi ciałami podczas snu, są gromadzeni w grupy zgodnie z ich temperamentami i umiejętnościami. Są oni instruowani przez innych praktykantów, którzy są lekarzami, a wszyscy oni pracują pod kierunkiem Starszych Braci, którzy naturalnie są napędem całej tej pracy. Zanim ta grupa Niewidzialnych Pomocników będzie mogła pracować z pacjentem, muszą zostać spełnione pewne kwalifikacje. Po pierwsze, muszą posiadać trochę efuwwi z jego ciała żywotnego. Uzyskuje się to, poprzez skłonienie pacjenta do pisania co tydzień listu, składającego się z kilku słów lub linijek, atramentem. To jest ważne, ponieważ płyn jest lepszym przewodnikiem magnetyzmu i elektryczności niż ołówek. Eter, który w ten sposób impregnuje papier, na którym pacjent pisze co tydzień, daje wskazówkę na temat tego, jaki jest stan w danym momencie, i dostarcza klucza dostępu do systemu pacjenta. Jest to coś, co pacjent dał dobrowolnie i wyłącznie w celu umożliwienia dostępu Niewidzialnym Pomocnikom. Jeśli pacjent nie zrobi swojej części w tym zakresie, Niewidzialni Pomocnicy nie są w stanie nic dla niego zrobić.

A CO POWIESZ NA LIST?

Chcemy uzyskać Twoją aprobatę. Chcemy, abyś opowiedział swoim przyjaciołom o NASZYM magazynie – Twoim i moim – miesięczniku dla każdego! Oczekujesz nieoczekiwanego – otrzymasz to w „The Occult Digest”. Co miesiąc chcemy, abyś pisał do nas, co myślisz o magazynie ogólnie – to, co podoba Ci się najbardziej – ponieważ to Ty będziesz kierował jego polityką i powiesz nam, co chcesz, abyśmy publikowali. Twoja krytyka pomoże nam co miesiąc czynić go lepszym – pod każdym względem.

Bogacz, biedak, żebrak, złodziej – mężczyźni i kobiety z różnych zawodów – z różnych części świata – naukowiec i laik, wszyscy razem tworzą wielki krąg pisarzy „The Occult Digest”. Pracodawca i pracownik, profesjonaliści – lekarze, prawnicy, redaktorzy, aktorzy – twórcy i kształtujący historię – wszyscy będą reprezentowani. To kolejny powód, dla którego „The Occult Digest” to „Wielki Biały Statek”, który czarterujesz, aby przynieść do domu rzeczy, których rzadko, jeśli w ogóle, masz okazję przeczytać – prawdy, które nigdy wcześniej nie zostały dane światu. Chociaż nigdy wcześniej nie słyszałeś i nie czytałeś niczego podobnego, to nie robi różnicy – skorzystasz, podróżując z nami w świat Niewidzialnego.

źródło:  The Occult Digest, A Monthly for Everybody, nr.1 1925.


Słowo „effluvia” to forma liczby mnogiej od łacińskiego słowa „effluvium„, które oznacza coś, co wypływa lub emanuje, zwłaszcza w formie nieprzyjemnego zapachu lub gazu. W bardziej ogólnym sensie, może to również odnosić się do niewidzialnych cząstek lub emanacji wypływających z ciała lub substancji. W kontekście medycyny i biologii, „effluvia” mogą odnosić się do niewidzialnych cząstek ciała, takich jak pot, oleje skórne czy inne substancje, które są wydzielane przez ciało.

W tekstach, które przetłumaczyłem wcześniej, słowo „effluvia” odnosiło się do niewidzialnych cząstek pochodzących z ciała człowieka, które są używane przez Niewidzialnych Pomocników w procesie uzdrawiania.