Ludzkie Ciało

We wszystkim, co natura tworzy, dostrzegasz
Piękno we wszystkich jego cudownych odcieniach,
Rzeki, jeziora, kwiaty i pszczoły,
Wśród drzew natury zasianych.

Wszystkie kolory porannego nieba
I zachodu wieczornego słońca,
Czy ludzki umysł gołym okiem
Może dostrzec w naturze wszystko, co jej własne.

Najwspanialsze z jej dzieł częściowo
Na płótnie natury pokazane;
Czy możesz porównać z ludzką sztuką,
Ludzką postać w tonacji kolorów?

Ludzka postać, żywa sztuka,
Stojąca na przedzie w całości natury,
Żywy obraz, jaki Bóg nadaje,
Dokładny obraz Jego duszy.

On żyje w ludzkim umyśle,
Jego dusza tam przebywa najwyżej;
Wzywa, by spojrzeć wewnątrz i znaleźć,
Całe prawdziwe sekretne miejsce dla Niego.

źródło: „A STUDY IN SPIRIT WISDOM” (part Human Body) WRITTEN AND COMPILED BY PAUL W. TREWHITT; Washington 1921