O Hypnotyzmie ze stanowiska fizyjologicznego

O Hypnotyzmie ze stanowiska fizyjologicznego
dr Napoleon Cybulski
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 1887 Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego

TREŚĆ.

Wstęp -1
Historyja – 3
Sposoby hypnotyzowania – 10
Klasyfikacyja objawów hypnotycznych -12
Stosunek do hypnotyzera – 15
Inne zjawiska w stanie hypnotycznym – 17
Samo poddawanie – 19
Wychowanie hypnotyczne i imitacyja – 22
Zmiany w narządzie krwionośnym – 26
Wrażliwość zmysłów – 30
Zmiany w nerwach i mięśniach – 32
Poddawanie w stanie czuwania – 36
Poddawanie terminowe – 37
Stan hypnotyczny i zjawiska obserwowane w innych stanach 47
Czynności fizyjologiczne układu nerwowego – 52
Machanizm pow stania stanu hypnotycznego – 62
Znaczenie hypnotyzmu – 66
Poddawanie myślą – 71

fragment pracy

Hypnotyzm lub, jak go w ostatnich czasach nazywają  Francuzi, sonnambulizm sztuczny (somnambulismeprovoque), przedstawia te same zjawiska, które w drugiej połowie przeszłego stulecia i w pierwszej bieżącego nazywano ogólnie magnetyzmem zwierzęcym. Zjawiska te niewątpliwie mają doniosłe znaczenie tak dla fizyjologii mózgu i psychologii, jak również dla patologii systemu nerwowego. Jakkolwiek w ostatnich kilku latach prace dotyczące zjawisk hypnotycznych zajęły poważne miejsce wśród badań fizyjologicznych i psychologicznych, osobliwie we Francyi, i musiały zwrócić na siebie powszechną uwagę, to jednak wypadki dotychczas otrzymane nie odpowiadają bynajmniej usiłowaniom i niekiedy są w rażącej sprzeczności z kardynalnemi faktami, które służą za podstawę dla fizyjologii systemu nerwowego. Być może, że w skutek tego prasa lekarska mało zwraca uwagi na doświadczenia tej kategoryi i przez to publiczność lekarska jest stosunkowo mało obeznaną z wypadkami tych doświadczeń.
Takie zachowanie się prasy lekarskiej może być do pewnego stopnia usprawiedliwione, ponieważ badanie zjawisk hypnotycznyh dotychczas najczęściej nie odpowiada zasadom przyjętym w naukach ścisłych, a przez to wyniki badań nic mają tej pewności w oczach ścisłych badaczy, jaką fakty naukowe mieć powinny.

źródło: http://rcin.org.pl/Content/20093/WA004_2211_T2307_Cybulski-Ze-stanowis_o.pdf

pobierz materiał: o_hypnotyzmie