POTĘGA HYPNOTYZMU

POTĘGA HYPNOTYZMU
PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DO WYKONYWANIA DOŚWIADCZEŃ
W DZIEDZINIE SUOGESTYI I HYPNOTYZMU
ORAZ ZASTOSOWANIE ICH W PRAKTYCE
LEKARSKIEJ I W ŻYCIU CODZIENNEM
Z 10 ILLUSTRACYAMI
NA PODSTAWIE NAJNOWSZYCH ŹRÓDEŁ OPRACOWAŁ
Dr. J. D.

LWÓW
WYDAWNICTWO „KULTURA I SZTUKA”
WARSZAWA E. WEDDE i SP. (T. Hiż i A. Turkuł)

Słowo wstępne.
Do dziś dnia pokutuje jeszcze mniemanie w szerokich kołach ludzi kulturalnych, że magnetyzm, hypnotyzm i suggestya, to tylko zabobon, wymyślony przez zręcznych kuglarzy i oszustów. Są nawet tacy, którzy zjawiska hypnotyczne uważają za dzieło zdrożne, wywołane z pomocą nieczystych duchów, to jest dyabłów.

I nic dziwnego, że zdania takie słyszy się naokół. Zjawiska przyrody są bowiem tak skomplikowane, że wyglądają prawie z reguły na cud, a tembardziej zadziwiać mogą laików wysiłki rozumu ludzkiego w kierunku opanowania tego lub owego zjawiska i dodatnie tegoż rezultaty.

Wyobraźmy sobie, coby był za alarm w całym święcie w wiekach średnich, gdyby tak ktoś urządził sobie dzwonek, światło lub tramwaj elektryczny. Spalonoby go niezawodnie na stosie i wyklęto, jako czarownika najtajniejszych piekieł. A mogli to uczynić ludzie zupełnie w dobrej wierze, sądząc, że takie cuda mogą się dziać jedynie z pomocą czarta. Tak samo więc, jak w okresie palenia na stosie czarownic, są i dziś zjawiska przyrody dla ogółu tajemnicze i niewytłómaczone, a należy do nich przedewszystkiem magnetyzm, tak zwany zwierzęcy, hypnotyzm i suggestya.

Nauka pod tym względem poczyniła w ostatnich latach wręcz niesłychane postępy i odkryła nowe, nieznane dotąd dziedziny, wskazała ludziom nowe kierunki, nowe źródła doskonalenia się w sztuce panowania nad światem. Ciekawych tych zjawisk jednak nie uznają przedewszystkiem ci, którzy o nich nie mają najmniejszego pojęcia. Weźmy naprzykład prostego chłopa analfabetę i pokażmy mu, jak się zapala papierosa przez soczewkę wypukłą lub wklęsłą do słońca. Z pewnością chłop ten przeżegna się trzy razy i trzy razy splunie, sądząc, że to dyabelska sprawka. Tak samo o hypnotyzmie sądzą ci, którzy nie słyszeli nigdy o tajemnej dla nich dotąd mocy ludzkiego ducha i o siłach, jakie w ciele człowieka drzemią. Ażeby więc otworzyć oczy niedowiarkom, przekonać ich, że zjawiska hypnotyczne nie są żadną sztuką dyabelską, wydajemy niniejszą książeczkę, żywiąc nadzieję, że odpowie ona zadaniu, jakie sobie zakreśliliśmy.

Lecz o co to kruszyć kopie, może sobie kto pomyśleć, w jakim celu przekonywać ludzi o istnieniu hypnotyzmu i jego objawach? Czy ma on jaką wartość praktyczną? Odpowiadamy więc – tak. Ma wartość i to nawet bardzo wielką. Człowiek, który nie ma pojęcia o własności tak zwanej silnej woli, o suggestyi, magnetyzmie i hypnotyzmie, jest jak ów właściciel obszaru ziemi, zawierającego w swej głębi bogate pokłady kruszcu. Nie wykorzystuje ich, bo o nich nie wie. Kto zaś świadom jest siły, jakie w jego wnętrzu drzemią, i umie te siły wykorzystywać, ten w dzisiejszych nader trudnych warunkach życiowych bardzo łatwo da sobie radę i wypłynie ponad poziom przeciętności, wyprzedzając oczywiście innych i zdobywając jak najwięcej. Praca niniejsza służyć więc ma ludziom jako poradnik, za pomocą którego można się wyćwiczyć i udoskonalić w sztuce życia. Zastrzegamy się również przed zarzutem, jakoby hypnotyzm działał szkodliwie na człowieka, deprawował go i obniżał jego wartość etyczną. Przeciwnie, praktyki wskazane w niniejszej książeczce mają na celu udoskonalenie czytelników w kierunku dobra i piękna. Przez badanie tajemnic przyrody uczymy się poznawać Tego, który przyrodę tę stworzył.

Wyd.

źródło: http://www.sbc.org.pl/Content/95143/i56231.pdf

pobierz dokument: potega_hypnotyzmu