Wszechwidzące Oko oraz Kielich

Opis Piątej Tablicy.

Kosmiczne, czy też tak zwane „Wszechwidzące” Oko oraz Kielich (lub Czara) z Jajem i Płomieniem to zestaw symboli dobrze znanych Rożokrzyżowcom oraz uczniom tej filozofii, zarówno w obrębie, jak i poza Zakonem, chociaż pełne znaczenie tych symboli nie może być znane poza Inicjacjami Pierwszego i Drugiego Stopnia.

Te symbole często są używane w połączeniu z innymi symbolami, a wiele aluzji i ilustracji można znaleźć w bibliografii Rożokrzyżowców.

Nie jest dozwolone pełne wyjaśnienie tego symbolu w tym miejscu, ale szerokie, ogólne stwierdzenie dla informacji ogólnego czytelnika można znaleźć w „Zarysie Nauki Okultystycznej”.

„Jeśli chcemy stworzyć materialny, a jednak nadrzeczowy, obraz tych ludzkich istot na samym początku ewolucji Ziemi, musimy wyobrazić sobie psychiczne jajo, lub ovoid, zawarte w obrębie ziemi, i zamknięte na swojej dolnej powierzchni jak żołądź w swojej czarze. Substancja tej czary składa się jednak wyłącznie z ciepła lub ognia. Proces otaczania ciepłem nie tylko powoduje rozpalenie życia w ludzkiej naturze, ale jednocześnie pojawia się zmiana w ciele astralnym. W tym ciele zostaje włączony pierwszy zarys tego, co później staje się duszą odczuwającą. Możemy więc powiedzieć, że człowiek na tym etapie swojego istnienia składa się z duszy odczuwającej, ciała astralnego, ciała eterycznego i ciała fizycznego, które ostatnie jest formowane z ognia. W ciele astralnym wznoszą się i opadają te duchowe istoty, które są związane z ludzkim istnieniem. Człowiek czuje się związany z ciałem ziemi poprzez duszę odczuwającą.

Kielich jest kosmicznym łonem; jajo, ludzkością rodzącą się i w trakcie ewolucji; płomienie, pierwotne i przybliżone ciepło – ożywiające życie Absolutu.

Dla tych, którzy pragną materiału do koncentracji i medytacji, nie istnieje lepszy lub bardziej zyskowny temat. Skupienie się na myślach wyrażonych powyżej, wykorzystując ten symbol jako obraz myślowy, przyniesie rezultaty, które wynagrodzą poszukiwaczowi tysiąckrotnie. Rozwijaj symbol poprzez głęboką medytację i koncentrację na jego głębszych znaczeniach, a może to poprowadzi cię – czytelniku – na pola, na których twoje stopy nigdy dotąd nie postały.” – Rudolf Steiner, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: Rosicrucian symbology; a treatise wherein the discerning ones will find the elements of constructive symbology and certain other things, New York 1916.