Technika Medytacji Transmisyjnej

Jak należy przeprowadzać MT?

W celu transmitowania energii nie jest potrzebna żadna specjalna umiejętność. Potrzebne jest jedynie łączność pomiędzy fizycznym mózgiem i dusza, czyli wyższa jaźnią.

Wszyscy, którzy spotykają się w grupach w celu przeprowadzenia Medytacji Transmisyjnej, powinni zostawić problemy i kłopoty dnia bieżącego poza sobą.

Spotykając się, uczestnicy medytacji powinni być wewnętrznie wyciszeni i nie powinni rozmawiać na żadne drażliwe i sprzeczne tematy. Zasiadając do medytacji wszyscy jej uczestnicy robią parominutowe rozluźnienie swego ciała, każdy według swego uznania, a następnie gospodarz domu prowadzący medytację lub inna osoba prowadząca, przywołuje wszystkich do jej rozpoczęcia intonując na głos wraz z uczestnikami medytacji słowo OM trzy razy pod rząd, następnie wszyscy zaczynają na głos czytać lub mówić z pamięci Wielką Inwokację.

Po jej odczytaniu jeden z uczestników może, w celu szybszego przywołania napływających energii, przeczytać na głos jedno z przesłań Maitrei Chrystusa (są one wysoko energetyczne).

Inni uczestnicy w tym czasie maja już zamknięte oczy i uwaga ich skupiona jest na punkcie Adźna. Po przeczytaniu jednego z przesłań czytający gasi światło i zaczyna się właściwa medytacja. Wszyscy uczestnicy medytacji maja swoją uwagę skupioną na punkcie Adźna. Prowadzący medytację ma obowiązek co 15 do 20 minut wzywać na głos innych uczestników do podtrzymywania uwagi na punkcie Adźna słowami: „nasza uwaga jest skoncentrowana (skupiona) na punkcie Adźna. Intonujemy w myślach słowo OM”.

Każdy z uczestników medytacji przywołuje do swego punktu Adźna (między oczami na wysokości brwi) słowo OM wizualizując je w duchu. Jest to bardzo ważnym elementem medytacji, gdyż u większości z nas po pewnym czasie uwaga opada z punktu Adźna na dół w okolice splotu słonecznego tj. na płaszczyznę astralną, a właściwe przeprowadzanie Medytacji Transmisyjnej ma miejsce na płaszczyźnie mentalnej. Proszę o tym pamiętać!

Medytacja Transmisyjna powinna trwać przynajmniej 1 godzinę, jeszcze lepiej jest medytować 2 do 3 godzin. Oczywiście długość medytacji powinna rosnąc w miarę nabierania wprawy. Po zakończeniu medytacji prowadzący razem z grupą powtarza trzykrotnie słowo: SZANTI. Po czym mówi: „A teraz prosimy Mistrzów Mądrości o pomoc w wyleczeniu osób, które nas o to prosiły”. I zaczynając od siebie mówi np: „Proszę o wyleczenie mojej żony Anny lub córki Ewy“ itd. To jest wystarczająca formuła. Nie trzeba mówić nazwiska, wieku lub daty czy miejsc urodzenia ani też nie nazywać choroby jaką dana osoba ewentualnie przechodzi. Każdy z mówiących zamyka swoją prośbę słowem AMEN, przekazując tym samym inicjatywę następnej obok niego siedzącej osobie. Prośba o pomoc kończy się, gdy prawo głosu ponownie wróci do prowadzącego medytację.

Po czym następuje koniec medytacji. Wszyscy wstają i w spokoju rozchodzą się do domów.

Bardzo ważne jest, aby po medytacji mało rozmawiać dając tym samym czas na normalizowanie się wszystkich czakr, którymi podczas transmisji płynęły energie z wyższych planów kosmicznych.

Wielka Inwokacja

Z punktu światłości w umyśle Boga

Niech światło spływa na umysł ludzi.

Niech światło zstępuje na Ziemię.

Z punktu miłości w sercu Boga

Niech miłość spływa do serc ludzi.

Niech Chrystus powróci na Ziemię.

Z ośrodka, gdzie jest znana wola Boga,

Niech zamiar wiedzie małą wolę ludzi

Zamiar, który znają mistrzowie i któremu służą.

Z ośrodka, zwanego przez nas rasą ludzi

Niech się wyłoni plan miłości i światła,

Kładąc pieczęć na wrotach, gdzie przebywa zło.

Niech światło miłości i moc przywrócą ten plan na Ziemi.

 

Wielka Inwokacja przekazana została ludzkości przez Maitreję po raz pierwszy w czerwcu 1945 roku, po to, by stworzyć człowiekowi możność przywoływania energii, które zmieniają świat oraz umożliwiają powrót Maitrei Chrystusa i Duchowej Hierarchii. Wielka Inwokacja jest modlitwą o bardzo silnej mocy. Przez wypowiadanie jej, każda transmitująca grupa może inwokować energie Chrystusa oraz mistrzów, służąc jako instrumenty, pozwoli energiom przepłynąć przez swoje czakramy w prosty i naukowy sposób. Jest to światowa modlitwa, nie sponsorowana przez żadną grupę ani sektę. Usilnie namawiamy Was, żebyscie ją wypowiadali i zachęcali innych, żeby to czynili w imieniu ludzkości, w ten sposób wprowadzając dobrą wolą i ksztaltując dobrosąsiedzkie stosunki wsród całej ludzkości.

Co się dzieje w czasie transmisji?

Hierarchia kieruj energie z duchowych planów przez czakramy (ośrodki energetyczne) członków grupy w dół, do poziomów mentalnych, gdzie stają się one bardziej dostępne dla ludzkości. Grupa dosłownie służy jako „punkt wstępu“ dla tych energii, aby dotarły do ludzkości i pobudzały postęp i rozwój ludzkości. Energie te są uwarunkowane przez zogniskowane umysły mistrzów, którzy je wysyłają, i którzy wiedzą dokładnie, gdzie są one najbardziej potrzebne, a także w jakich proporcjach i mocy, aby uzyskać pożądane skutki. Grupa nie powinna wysyłać energii do żadnej osoby, grupy lub kraju, gdzie według niej skorzystanoby z obecności duchowych energii.

Wystarczy, że działamy jaki pozytywne, zrównoważone, mentalne kanały, przez które energie mogą być wysłane w naukowy sposób. W przeciwieństwie do innych form medytacji, Medytacja Transmisyjna jest całkowicie pod kontrolą mistrzów. Oni są ekspertami i nie prześlą przez twoje ośrodki więcej energii niż jesteś w stanie bezpiecznie przyjąć. Istnieje jedyne zastrzeżenie, że dzieci poniżej dwunastego roku życia nie powinny brać udziału w grupie transmisyjnej, ponieważ ich ośrodki energetyczne nie są jeszcze dostatecznie rozwinięte i mogłoby to im zaszkodzić.

Więcej można znaleźć na stronie: Medytacja Transmisyjna – Technika

źródło:  http://www.medytacjatransmisyjna.org/technika-mt.html


powrót do =>  Medytacja Transmisyjna