Synchroniczność – wykład

„Bóg. Tao. Synchroniczność.” dr hab. Mirosław Piróg

źródło: Śląskie Centrum Psychosomatyki – Youtube

O Centrum, fragment z ich strony internetowej:

Ideą Śląskiego Centrum Psychosomatyki jest pomoc osobom chorym somatycznie w uzyskaniu zdrowia przez zmianę w przestrzeni życia emocjonalnego i uczuciowego. Celem jest przekazanie wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań choroby, będącej często komunikatem z obszaru nieświadomości, syreną alarmową, zgłaszającą stan nierównowagi. Choroba jest przez nas traktowana jako wynik subtelnych zależności wewnątrzpsychicznych i wewnątrzrodzinnych, spełniający rolę katalizatora napięć. Wyleczenie ciała wydaje się skutkiem wewnętrznego uzdrowienia