Zagadnienia Metapsychiczne grudzień 1928

TREŚĆ NUMERU:
Od Komitetu Redakcyjnego.
ARTYKUŁY ORYGINALNE
Pr. Szmurło. Em anacje i wibracje ciała ludzkiego, a metapsychika.
St. Kowalski. Duch świata.
J. Domańska. Jasnowidzenia A. Mickiewicza, jego messjanizm i stosunek do okultyzmu.
SPRAWOZDANIA Z SEANSÓW i DOŚWIADCZEŃ.
E. Kozietulska i M. Huszczo-Sieczkowska.
Ostatni seans ze ś.p. J . Guzikiem.
Od Redakcji. Doświadczenia telepatyczne Warszawa — Ateny
REWELACJE OTRZYMANE NA SEANSACH.
Dr. Fr. Habdank. Dziewiąty cykl rewelacyj papieża św. Grzegorza VII,
Dr, Fr, Habdank. O naturze zjaw duchowych podświadomych, chwilowo uosobionych.
Dr. Fr. Habdank, Enuncjacje Kazimierza Kamińskiego z komentarzem J. Ochorowicza.
Dr. Fr, Habdank: Enuncjacje Józefa Kotarbińskiego z komentarzem J. Ochorowicza.
Dr. Fr. Habdank. Z wysokich sfer myśli i słowa – od Juljusza Słowackiego.
Z GAZET I PISM POLSKICH.
Ostatnia rozmowa z Rolandem.
Duch zmarłego w starostwie.
Z PRASY ZAGRANICZNEJ:
Kronika zagraniczna
Dr. Fr. Habdank Sprawozdania z prasy perjodycznej Angielskiej, Amerykańskiej, Niemieckiej i Włoskiej.
Prof. A, Gravier: Spraw ozdanie z prasy Francuskiej. Pułk. N. Okołowicz: Sprawozdanie z prasy Czechosłowackiej.
BIBLJOGRAFJA
Prof. A. Gravier: „Jasnowidzenie” — przez dra Maxwella.
St. Kowalski. „Magnetyzm ludzki” — przez A. Czerbaka. ,,W hypnozie” — przez M. Łuczyńską. „ „Człowiek silnej woli”
– przez dra K. Radwana
– Pragłowskiego.
NEKROLOGJA.
J. Domańska: Jan Guzik — wspomnienie pośmiertne.
J. Świątkowski, Inż. Libański — wspomnienie pośmiertne:
J. Drużyna, Jan Guzik — wspomnienie pośmiertne:
KORESPONDENCJE.
M, W odzińska. Przedśmiertne seanse ś.p. Guzika.
Pr. Szmurło. Nowe medjjium.
Dr: Fr. Habdank. Korespondencje z dr. Osty.

Pobierz plik: grudzień 1928

powrót do spisu numerów ⇐