VII PUCHARÓW

Karta miłości odwzajemnionej

Jest to jedna z najlepszych kart Tarota dla wszystkiego, co związane jest z życiem uczuciowym, przyjaźnią i miłością. Jest kartą przywiązania, ofiarności, miłości czystej i odwzajemnionej, jak również wdzięczności, miłosierdzia, altruizmu, i    Jest to karta, która przynosi spokój duszy, satysfakcję z wykonanej go zadania. Powściąga żądze i oddala złe namiętności.

Karta ta musi być rozważana jako ta, która powoduje szczęście i uczuciowe albo uwalnia od cierpień miłosnych. Pokazuje miłość triumfującą albo oswobodzenie serca.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska