V MIECZY

Karta zazdrości 1 lęku

Jest to karta spraw niejasnych, podejrzanych, wróżąca zamieszanie w sferze emocjonalnej. Opisując pytającego, pokazuje człowieka niespokojnego, nieufnego, nerwowego, bojaźliwego, opętanego, silnie ulegającego wpływom zewnętrznym. Wskazuje na zniewolenie przez obsesje, urojenia, idee fixe.

Jest to karta nieszczęśliwa, której pojawienie się w rozkładzie niszczy to, co stanowi o radości życia.

Wskazuje na nieszczęśliwą miłość, szkodliwe, niezdrowe pragnienia, chorobliwą zazdrość, mętne myśli, skłonność do nienawiści albo rewolty, zapowiada nieszczęścia we wszystkich dziedzinach.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska