RYCERZ MIECZY

Karta ta zapowiada nieoczekiwaną pomoc w trudnej sytuacji. Symbolizuje nieświadome, instynktowne działanie obronne, przynoszące zbawienne skutki. Wskazuje na charakter autorytarny, ostateczną decyzję, która nie jest kompromisem: nie omija przeszkody, ale zawsze ją usuwa, Karta ta zapowiada karę albo nagrodę, ale nigdy nie przebaczenie. Nie rozwiązuje, lecz przecina. Jest to karta działań ekstremalnych, buntowniczych, mściwych i fanatycznych

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska