Lotos Czerwiec 1937

TREŚĆ ZESZYTU:

„Prawda Życia” Jana Rozwadowskiego – W . Lutosławski
Różokrzyżowcy (3) – R.J. Moczulski
Kształcenie świadomości księżycowej – K. Chodkiewicz
Reinkarnacja – M. H. Szpyrkówna
K. de Saint – Martin – J. Duninowa
Historia poglądów religijnych  na zagadnienie cierpienia W . Micherdziński
Prawo pomyślności – Jot de Em
Pytania i odpowiedzi : 1) Czy każdy fakt z naszego życia jest karmicznym wynikiem przeżyć poprzednich żywotów ? 2) Ile jest rodzajów Karmy ?
Kronika : Medjum węgierskie w Norwegi; Człowiek ptak ; Ruch ezoteryczny
w Rumuni.

Pobierz numer:lotos_rok_1937_nr_6